Podstawy Prawne

Działalność detektywistyczna musi funkcjonować  w oparciu o ustawy i akty prawne regulujące zakres  usług detektywistycznych. Głównym z nich jest ustawa  z dnia 6 lipca 2001 o usługach detektywistycznych.  Aby firma legalnie świadczyła swoje usługi musi uzyskać wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o którym mówi art. 3. ustawy  z dnia 6 lipca 2001 o usługach detektywistycznych (Dz.U. 2002 Nr 12 poz 110). Kolejnym wymogiem bez spełnienia którego firma nie może legalnie funkcjonować jest zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na kwotę 15 000 euro, o której mowa w art. 24 ustawy  z dnia 6 lipca 2001 o usługach detektywistycznych (Dz.U. 2002 Nr 12 poz 110). Aby wykonywać działalność w zakresie usług detektywistycznych niezbędna jest również licencja o której mówi art. 15 ustawy  z dnia 6 lipca 2001 o usługach detektywistycznych (Dz.U. 2002 Nr 12 poz 110). J 

    
Agencja detektywistyczna PROMESA spełnia wszystkie powyższe wymogi stawiane przez ustawodawcę. Legitymujemy się licencją detektywa numer 0000895, posiadamy wpis do rejestru działalności regulowanej  w zakresie usług detektywistycznych numer RD-13/2016 oraz polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej numer 10271573 na kwotę 15 000 euro co oznacza iż Agencja detektywistyczna PROMESA jest licencjonowanym biurem detektywistycznym.

PROMESA © 2016 WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE | REALIZACJA: MoonWorks.pl
facebook Formularz Kontaktowy Mapka dojazdu


Szklarska 3a/34, 38-400 Krosno
Tel : +48 796 069 910, Email : detektywkrosno@gmail.com